Производство средств автоматики

Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів

Правління ПрАТ «ТЕРА»

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 09 листопада 2013 р. о 10 годині кімната № 309 за адресою 14030 м. Чернігів вул. 50 років СРСР 7. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Для участі акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення.

Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – 05 листопада 2013 р.

Порядок денний:

  1. Про отримання кредиту. Акціонери, або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час у Голови Правління. а в день проведення зборів, у місці їх проведення – кімната № 309. Телефон для довідок : (0462) 95-34-68.

Це оголошення розміщене в бюлетені «Цінні папери України»№190 від 10.10.2013р

Голова Правління ПрАТ «ТЕРА» Якимець А.В.