Производство средств автоматики

Загальні збори

 

ПрАТ  "ТЕРА" повідомляємо про скликання «10» квітня 2017 року о 10 годині 00 хв. річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «ТЕРА» (надалі «Товариство»), Код ЄДРПОУ 14242882, за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 309, вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 14030. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

ОБ'ЯВА