Виробництво засобів автоматики

Отримано європейський сертифікат відповідності CE на датчиків серії TSP та DVT

Цей сертифікат відповідності підтверджує відповідність продукту основним вимогам безпеки наступним Директивам Нового Підходу EC/EU з поправками:

2014/30EU    EMC Directive

Гармонізований стандарт, що використовується для оцінки відповідності:

EN 61326-1:2013
EN 55011:2016/A1:2017/A11:2020

Сертифікат видано на підставі випробувань зразка типу продукції. Результати занесені у звіт оцінки відповідності № 220500341 від 15.11.2022.

 

Сертифікат